AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE
Kontakt

 

     

 

+420 777 878 581

 

 

    e-mail:

amakcz@amakcz.cz 

     skype:

 AMAK-CZECH

     úřední hodiny:

Út - St 9:00-16:00

Novinky
AMAK NOVINKY

16. 7. 2015 byl uveřejněn článek s fotografickým doprovodem o promocích naší školy na serveru www.ceskenovinky.eu

 • Na zmíněných stránkách můžete listovat kdykoliv, pokaždé tam najdete spoustu zajímavých věcí, včetně informací o naší škole.
 • Zároveň máte právo zveřejněné stati stahovat a dále distribuovat, reagovat na ně, případně na těchto stránkách publikovat vlastní názory či odborná pojednání.
 • Kacířský sloupek rektora AMAK zde.
 • Z archivu rektora AMAK zde.
Info pro studenty

VÁŽENÍ STUDENTI, AKTUÁLNÍ INFORMACE KE STUDIU NAJDETE NA NA NÁSTĚNCE PO PŘIHLÁŠENÍ DO STUDENTSKÉ SEKCE.

AMAK na síti

AMAK je na sociální síti Facebook.

AMAK je na studentských portálech primat.cz a kampomaturite.cz

AMAK je na pracovním portále jobs.cz

Primát.cz = studium pod kontrolou!

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE

je pobočkou mezinárodní vysoké školy realizující

 • bakalářské
 • magisterské
 • doktorandské

studijní programy v oborech:

Studentům vyšších odborných škol

Rádi bychom vám sdělili, že pro vás máme nabídku navazujícího vysokoškolského studia. Student konkrétního oboru najde vhodné navazující studium na své předchozí odborné vzdělávání již v jeho průběhu za těchto podmínek:

 • student nemusí mít ukončené studium absolutoriem - hlásí se ke studiu již v průběhu posledního ročníku VOŠ,
 • předkládá kompletní výpis známek všech předmětů dosavadního studia VOŠ,
 • pro nástup a zahájení studia potřebujeme 8x pasové foto, ověřenou kopii maturitního vysvědčení, lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu, čestné prohlášení o pravdivosti osobních údajů uvedených v přihlášce ke studiu.

Přijetí ke studiu je podmíněno posouzením návaznosti doposud studovaného oboru a oboru vybraného ke studiu na AMAK.

Další podrobnosti v článku.

Rigorózní řízení

 • Na základě dohody podepsané dne 2.10.2014 mezi AMAK a UNIVERZITOU DANUBIUS na Slovensku. Vám sdělujeme, že AMAK bude zabezpečovat a realizovat v rozsahu dohody rigorózní řízení (PhDr., JUDr. ) pro studenty z ČR v humanitních oborech a právu.
 • Poplatek: 1000 EUR
 • Bližší informace: Bc. Alexa Retiznyková - 777 878 581
 • amak@amakcz.cz
 • přihláška ke stažení zde

Vzdělávání v pedagogice

 • AKADEMIE MANAGEMENTU  A KOMUNIKACE na základě dohod se zahraničními vysokými školami poskytujeme i pedagogické vzdělávání a to:
 • speciální pedagogiku
 • učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • rekvalifikace - Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku (akreditace MSMT - 13460/2014 - 1/419
 • bližší informace: Bc. Alexa Retiznyková - 777 878 581, alexa.retiznykova@amakcz.cz
 • výuka v Bc. a Mgr. oborech bude zahájena 26. a 27. 10. 2014

Možnosti dalšího vzdělávání

V rámci vzájemné spolupráce s UNIVERZITOU DANUBIUS a V.A.J.A.K. Trenčín nabízíme studentům z ČR vysokoškolské vzdělávání v oborech:

 • sociální studia
 • žurnalistika
 • veřejná správa
 • mezinárodní vztahy
 • právo

u našeho smluvního partnera v Trenčíně.

Ve vybraných oborech se lze připravovat i dle individuálních studijních plánů.

 

AMAK získal akreditace na rekvalifikační vzdělávání

Od 9. 5. 2014 může AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, s.r.o., podle platné akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vzdělávat instruktory odborného výcviku. Po úspěšném absolvování tohoto programu dalšího vzdělávání získají instruktoři odborného výcviku pedagogické minimum. Výuka je zakončena závěrečnými zkouškami, po kterých úspěšní absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Další informace v článku.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo AKADEMII MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, s.r.o., do 18. 7. 2017 akreditaci na rekvalifikační vzdělávací program Manažer. Program se skládá z 15ti modulů a 148 hodin teoretické výuky. Úspěšní absolventi vzdělávacího programu získají Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Další informace v článku.

 

Rádi byste získali profesní kvalifikaci, ale jste evidování na Úřadu práce?  Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. V tomto případě můžete kurz absolvovat zdarma. Informace pro zvolené rekvalifikace (uchazeče a zájemnce evidované na Úřad práce) naleznete zde: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/rekvalifikace

 

Podrobnosti o programech a přihlášku obdržíte na vyžádání e-mailem: rekvalifikace@amakcz.cz

 

 

Proč studovat AMAK?

 

budova-amak


 • ucelené třístupňové studium (Bc., Mgr., Ph.D.)
 • špičkový tým pedagogů - profesorů, docentů, doktorů a odborných asistentů, i zkušených profesionálů z praxe
 • velmi dobrá dopravní dostupnost v Praze, další výukové centra po celé České republice
 • ale hlavně získáte způsobilost uplatnit se ve světě práce, zejména u vysoko  kvalifikovaných profesích a na zodpovědných pozicích